โทน Takumar เลนส์มือหมุน / สยามสแควร์วัน & TCDC & หอศิลปวัฒนธรรม

เป็นตำรวจสายงาน Technology ทำเกี่ยวกับ Network System สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การถ่ายภาพ เขียนบล็อกนั้นไว้แค่เรียนรู้

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น.

Read Next

การถ่ายภาพบุคคลในที่สาธารณะถูกต้องหรือไม่

สงกรานต์หนีน้ำไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ต

Backpack เที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน

Sliding Sidebar

Facebook Page

Social Profiles