การถ่ายภาพบุคคลในที่สาธารณะถูกต้องหรือไม่

ในสังคมเกิดคำถามมากมาย เกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคลในที่สาธารณะ ว่าสามารถถ่ายได้หรือไม่ เช่น ตอนกำลังนั่งทานอาหาร เล่นกับสุนัข ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นตัวตนของบุคคลนั้น

“การถ่ายภาพบุคคล ในที่สาธารณะสามารถทำได้

แต่ควรได้รับการอนุญาติ”

สรุปว่า สามารถทำได้ ไม่เป็นการละเมิด เพราะมีคำตัดสินของศาลฏีกา ให้ยึดถือว่าบุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะ สามารถถูกถ่ายภาพได้แม้เจ้าตัวจะไม่ยินยอมก็ตาม และภาพย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่าย ไม่ใช่ผู้ที่ถูกถ่าย

แต่จะมีอีกประเด็นก็คือ ถ้าภาพที่ถูกถ่ายอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ดี เมื่อนำไปเผยแพร่ ทำให้คนที่เห็นภาพนี้รู้สึกดูหมิ่น เสื่อมเสียผู้ที่ถูกถ่ายสามารถฟ้องได้

และอีกประเด็นคือ ถ้าภาพที่ถูกถ่าย ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ถูกถ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาติ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้นแล้วช่างภาพควรที่จะขออนุญาติผู้ถูกถ่าย เพื่อป้องกันตัวเองจะดีกว่า

Police Officer / Photography } เราชอบคำที่ว่า หนทางเดียวที่คุณจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นั้นต้องมาจากความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่