ไปภูกระดึงต้องเตรียมตัวยังไง

ติดไว้ก่อนจะมาเขียนเร็วๆนี้

Police Officer / Photography } เราชอบคำที่ว่า หนทางเดียวที่คุณจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นั้นต้องมาจากความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่