Hi, I am Natdanai K.

เป็นตำรวจสายงานสืบสวนสอบสวน สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การถ่ายภาพ อยากเขียนอะไรก็เขียน แล้วแต่อารมณ์

Natdanai Articles.

Backpack เที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน

[LIFE MOMENT] ช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนตำรวจ

[Life Moment] Thailand Networking Group ครั้งที่ 5 ค่ายอาสาค่ายแรก

ลองสัมผัสกับกล้องตัวจิ้วสเปคเทพ Xiaomi Yi Action Camera

Sliding Sidebar

Facebook Page

Social Profiles