Hi, I am Natdanai K.

ไม่ชอบกาแฟ ชอบเที่ยว สนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การถ่ายภาพ ชอบเขียนบล็อกแนว Lifestyle ชิลๆ

Natdanai Articles.

ถ่ายนอกรอบที่อัยเยอร์เวง บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Backpack เที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน

[LIFE MOMENT] ช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนตำรวจ

[Life Moment] Thailand Networking Group ครั้งที่ 5 ค่ายอาสาค่ายแรก

ลองสัมผัสกับกล้องตัวจิ้วสเปคเทพ Xiaomi Yi Action Camera

Sliding Sidebar

Facebook Page

Social Profiles