Hi, I am Natdanai K.

เป็นตำรวจสายงาน Technology ทำเกี่ยวกับ Network System สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การถ่ายภาพ เขียนบล็อกนั้นไว้แค่เรียนรู้

Natdanai Articles.

[LIFE MOMENT] ช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนตำรวจ

[Life Moment] Thailand Networking Group ครั้งที่ 5 ค่ายอาสาค่ายแรก

ลองสัมผัสกับกล้องตัวจิ้วสเปคเทพ Xiaomi Yi Action Camera

Sliding Sidebar

Facebook Page

Social Profiles