Hi, I am Natdanai K.

เป็นตำรวจสายงาน Technology ทำเกี่ยวกับ Network System สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การถ่ายภาพ เขียนบล็อกนั้นไว้แค่เรียนรู้

Natdanai Articles.

Article 13 กฏหมายลิขสิทธิ์ของ EU

การถ่ายภาพบุคคลในที่สาธารณะถูกต้องหรือไม่

ถ่ายนอกรอบที่อัยเยอร์เวง บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Backpack เที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน

Sliding Sidebar

Facebook Page

Social Profiles